Viimsi Naiste Tugikeskus HooliMine lugu

13.04. 2018 registreeriti Viimsi Naiste Tugikeskus HooliMine mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris! VNT HooliMine tegevuse eesmärgiks on võitlus naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla ja lähisuhtevägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne vägivald, sh prostitutsioon ja naistega kaubitsemine, inimkaubandus) vägivallariskide ennetamise ning vägivalla ohvrite toetamise, samuti ühiskonna üldise teadlikkuse tõstmise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas. Naiste- ja tütarlaste vägivalla all mõistame igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille tulemuseks on, või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamine; kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude tarvitamine või vabadustest ilmajätmine avaliku või eraelu sfääris. VNT Hoolimine fb kinnise tugivõrgustikuga on koondunud ühe päevaga üle 20 naist. Esimene avalik üritus kiirmoodulloenguga vaimsest vägivallast toimub juba 3.mail kell 18.00 Viimsis Harmoonikumi ruumides.